Styrelseakademien

 

Under våren 2018 kan du delta i följande utbildningar

 

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETE

Växjö 27 februari + 6 mars 2018

 

FÖR VEM?

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom styrelsearbete så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt.

Eftersom det är en grundläggande utbildning behöver du inte ha några tidigare styrelseerfarenheter eller kunskaper.

 

UPPLÄGG

Utbildningen omfattar två heldagar, 8.30-17.00, och kretsar kring rätt styrning av bolaget, rätt bemanning av styrelsen, rätt inriktning av styrelsearbetet och rätt arbetssätt. Innehållet presenteras under kortare föreläsningar och genomgång av kursmaterialet varvat med diskussioner i grupper.

Efter genomförd utbildning har du möjlighet att skriva en digital tentamen hemma som vid godkänt gör dig till en certifierad styrelseledamot.

 

VILLKOR

I utbildningen ingår förtäring, kurspärm med dokumentation och litteratur.

Kursavgift
12 200 kr + moms för medlemmar i StyrelseAkademien Sydost
13 600 kr + moms för icke medlemmar.

Som medlem hos Idé & ResursCentrum får du rabatt på utbildningen.

Anmäl dig
Senast 10 dagar innan kursstart. Anmäl dig via länken:
http://kalender.styrelseakademien.se välj "Sydost".

Anmälan är bindande men vid sjukdom/förhinder ges möjlighet att gå nästa kurs eller på annan ort.

 

 

ÖKAT FOKUS I STYRELSEARBETET
- Modern ekonomistyrning
- Ordföranderollen

 

Modern ekonomistyrning i Växjö 17 maj 2018
Ordföranderollen i Växjö den 23 maj 2018

 

FÖR VEM?

Du som redan har grunderna från "Rätt fokus i styrelsearbetet" eller en liknande utbildning har möjlighet att gå djupare i våra fortsättningskurser:

 

Ökat Fokus: Modern ekonomistyrning

En utbildning som ger dig som ledamot en bättre förståelse för verksamhetens affärsekonomiska förutsättningar samt vad som krävs för att öka lönsamheten och nå uppsatta mål

 

Ökat Fokus: Ordföranderollen

Utbildningen passar oavsett om du är ny eller erfaren som ordförande och fokuserar på att du ska få god kunskap om ordföranderollen, hur du ska skapa värde med styrelsearbetet och hur du ska utveckla relationerna med olika intressenter.

 

UPPLÄGG

Utbildningarna omfattar en heldag, 9.00-17.00, och innehållet presenteras under kortare föreläsningar och genomgång av kursmaterialet varvat med diskussioner i grupper.

 

VILLKOR

I utbildningen ingår förtäring, kurspärm med dokumentation och litteratur.

Kursavgift
5 900 kr + moms för medlemmar i StyrelseAkademien Sydost
7 300 kr + moms för icke medlemmar.

Anmäl dig
Senast 10 dagar innan kursstart. Anmäl dig via länken:
http://kalender.styrelseakademien.se välj "Sydost".

Anmälan är bindande men vid sjukdom/förhinder ges möjlighet att gå nästa kurs eller på annan ort.